Obowiązek informacyjny RODO

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji usługi związanej z działalnością statutową.
Chcemy Cię także poinformować, że:
1.    Nasze dane kontaktowe to: Zagórzańscy Pasjonaci Stowarzyszenie Rękodzielników” z siedzibą w Kasince Małej, 34-734 Kasinka Mała 800
2.    W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: biuro@zagorzanscypasjonaci.pl
3.    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do celów związanych z działalnością Stowarzyszenia (np. zapisy na warsztaty, wycieczki itp.)
4.    Twoje dane będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
5.    Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, firmom windykacyjnym (w przypadku niewywiązania się z płatności)
6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Stowarzyszenia z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp