7 października 2023 roku - wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Autokar jest już zamówiony na ten dzień!

W wyjeździe mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia Zagórzańscy Pasjonaci i Członkowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Plan ramowy:

- godz. 7:50 wyjazd z Mszany Dolnej Autokar zatrzyma się w Kasince Małej aby zabrać pozostałych uczestników.

- godz. 10:00 rozpoczęcie zwiedzania Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Wstępny plan zwiedzania zaproponowany przez MEK:

- oprowadzanie po wystawach czasowych „Ale kosmos! Hafty i koronki Stowarzyszenia LUD-Art przy Muzeum Etnograficznym w Krakowie na jubileusz 30-lecia" oraz „Malarki warszawskie, malarki krakowskie. Spotkanie";

- oprowadzanie po stałej ekspozycji;

- minikwerendę w zbiorach zagórzańskich

- zakończenie zwiedzania ok. 15:00 - 16:00

- krótki czas wolny na posiłek lub zwiedzanie

- powrót

Dokładne ramy czasowe zostaną podane najpóźniej tydzień przed wyjazdem.

Koszt uczestnictwa: 37 zł od osoby

Zgłoszenia przyjmuje Karolina Niedośpiał - kom. 503930133

W Muzeum zostaniemy poczęstowani kawą lub herbatą.

Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp