O NAS

Nasz Region Zagórzański jest nie tylko malowniczym krajobrazowo regionem w Beskidzie Wyspowym ale również bardzo gościnnym, gdzie ludzie są pracowici i obdarzeni twórczymi talentami. Zagórzańscy Pasjonaci Stowarzyszenie Rękodzielników powstało na fali budowania Marki gminy Mszana Dolna z inicjatywy Elżbiety Ząbczyńskiej. Cechuje nas duża różnorodność twórcza a łączy wspólna pasja do tego co tworzymy.

Głównymi celami Stowarzyszenia jest:
    - kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej
    - przekazywanie przez starsze pokolenie swojej wiedzy, doświadczenia i umiejętności młodszemu pokoleniu
    - współdziałanie w rozwoju i upowszechnianiu kultury wsi i zwiększaniu uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym
    - promowanie kultury i twórczości rękodzielniczej szerszemu społeczeństwu w tym turystom odwiedzającym nasz region
    - nawiązywaniu kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi podobne cele
    - organizowaniem różnego rodzaju kursów, pokazów, szkoleń, prezentacji, warsztatów i spotkań

W swoim gronie skupiamy rękodzielników reprezentujących: koronkarstwo, bibułkarstwo, haft i zdobienie regionalne, bukieciarstwo oraz ludzi w różnorodny sposób promujących region. W miarę rozwoju naszej organizacji chcemy rozszerzyć rękodzieło o inne dziedziny.

 


 

 

Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp