Małgorzata Kotarba - Haft i zdobienia regionalne

Wyszywaniem gorsetów zajmuje się od 2001 roku. Przez okres 2 lat zajmowała się wyszywaniem gorsetów dla Cepelii. Chałupnictwo to zapoczątkowało jej zainteresowanie tradycyjnymi strojami zagórzańskich kobiet. Od kilkunastu lat zajmuje się wyszywaniem gorsetów na zamówienie. Gorsety zdobią tradycyjne dla Zagórzan wzory. Zdarza się jej również wykonywać gorsety podhalańskie, krakowskie, jak również wykonywać nietypowe zamówienia, jak np. wyszywanie wzorów koralikami na sukienkach, torebkach itp. Często odnawia stare, zniszczone gorsety, które stanowią źródło wiedzy na temat dawnych sposobów zdobienia oraz inspirację do tworzenia nowych wzorów.

Małgorzata Kotarba w 2020 r. zrealizowała projekt pn. „Promocja i upowszechnianie kultury ludowej Górali Zagórzańskich”, na który dzięki wnioskowi opracowanemu przez Małgorzatę, nasze Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie z konkursu ofert na 2020 r. organizowanego przez Gminę Mszana Dolna, w kwocie 3500 zł. W ramach projektu zakupiony został tradycyjny strój męski zagórzański. Pomimo pandemii Małgorzata Kotarba przeprowadziła cykl warsztatów w przedszkolach na terenie naszej gminy, w czasie których opowiadała dzieciom o tradycyjnych strojach naszego regionu, pokazując wyszyte przez siebie gorsety oraz strój męski zakupiony dzięki dofinansowaniu. Przyczyniła się w ten sposób do edukacji najmłodszego pokolenia. W 2020 r. przeprowadziła także warsztaty dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łętowem, w czasie których panie uczyły się wyszywania gorsetów.


Małgorzata jest twórcą ludowym na Małopolskim Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła
http://szlakrzemiosla.pl/Malgorzata-Kotarba.html 

Małgorzata jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Mszanie Dolnej.
 

 

 

Loading ....
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp